Enne kui alustad

 


INSIDE-T õppeplatvorm kujutab endast õpiruumi, kus leiavad aset võrgustike loomine, koostöö ja heade tavade jagamine.

Platvorm sisaldab lisaks õpijuhendile interaktiivset enesehindamist, dokumentaalfilme headest näidetest, koostööressursside võrgustikku ja loomelaborit. Õpikeskkond on loodud nii individuaalse töö kui ka rühma koostöö hõlbustamiseks.

Neid tööriistu kasutades saavad õppijad katsetada äriideede arendamist. Heade näidete dokumentaalfilmid on abiks ideede genereerimise protsessi kiirendamisel. 

Iga õpitegevuste lõpus palutakse teil jagada oma tagasisidet, täites tagasiside küsimustiku saadaval Loomelabor.